pixabay
אומרים שהדור הבא יפסיק למסחר את המילה "שלום" ולעשות בה שימוש של תפיסה אוטופית ויתחיל פשוט להשתמש בפרקטיקות של חיים משותפים.

אומרים שהדור הבא יפסיק למסחר את המילה "שלום" ולעשות בה שימוש של תפיסה אוטופית ויתחיל פשוט להשתמש בפרקטיקות של חיים משותפים.
מצד שני, אומרים שהשנים הבאות מקרבות אותנו לעידן פאשיסטי שיעמיק את הקרע בין שני העמים.
יצאנו לחקור פרקטיקה של חיים משותפים שנוצרה על ידי ארגון "אג'יק" ו"תנועת הצופים" והמסקנה שלנו-
המילה "שלום" לא מתאימה לכל הגדרה של חיים משותפים ומכאן שהיא בעצמה אסכולה של תחזוק החומה בין שני העמים, כמו כן המילה הזו מקבעת את התפיסה שעבודת הגישור, היא עבודה של פוליטיקאים ולא של האזרחים, בפודקסט הזה נעסוק במודל של חיים משותפים שמדמה מפעל קטן של "שלום", שהקימו אזרחים.