pixabay
חיים משותפים בין אנשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית יכולים להיות אתגר גדול לצד קיום יומיומי. במכללה פועלות מספר תוכניות שנועדו לקדם חיים משותפים בין קבוצות בכלל ובין יהודים לערבים בפרט. תוכנית אחת כזו, הפועלת בדיקנט הסטודנטים, היא "מען". תוכנית זו תומכת בסטודנטים ערבים בהשתלבותם בלימודים וכן מקדמת מפגש אישי ותרבותי בין יהודים לערבים. הפודקאסטים שלפניכם נוצרו ע"י סטודנטיות יהודיות וערביות ונועדו לתאר שלושה היבטים של החיים המשותפים בישראל בין שתי הקבוצות: תרבות, חברה וחינוך. האזנה נעימה!
0