תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתרי האינטרנט של סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

 

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

אתר המכללה הנו בבעלות "סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות" (מספר עמותה: 580038859).
כתובת: מכללת סמינר הקיבוצים | דרך נמיר 149, תל אביב יפו, 6250769
טלפון: 03-6902323
דוא"ל: Info_Skb@smkb.ac.il

השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להן. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלה, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בווידאו או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים לשני המינים בצורה שווה.

הנך רשאי להשתמש בתכנים של האתר בהתאם לכללים המפורטים להן, ואין להשתמש בתכנים אלו באופן אחר.

1. השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

2. הנך רשאי להשתמש באתר לשימוש אישי בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים.

4. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם או למכור פריט מפריטי המידע המוצגים באתר.

5. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את המכללה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שייגרמו כתוצאה מכך.

6. השירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("as ia"). המכללה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמשים. כמו כן, המכללה לא תישא באחריות לנזק שייגרם למשתמש או לצד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק בעקבות הורדת יישומי תוכנה וקבצים מן האתר או באמצעותו.

7. המכללה עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר המפורסם מטעמה הוא מדויק, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין המכללה נוטלת אחריות

8. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות האתר

9. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מסירת תכנים לפרסום באתר או פרסומם באופן עצמאי אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. המכללה רשאית לבדוק את התכנים הללו לפני ואחרי פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וכן תכנים שאינם רלבנטיים לפרסום באתר המכללה או בעמוד בו הובאו לפרסום.


המכללה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. כמו כן, המכללה אינה נוטלת אחריות על תוכן דפים אישיים באתר
.

10. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים: כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן; כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט; וכיו"ב.

11. המכללה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום או שפרסמת בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במכללה או במי מטעמה.

12. במשלוח או בשיגור תכנים לפרסום באתר, הנך מעניק למכללה רישיון חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. אינך זכאי ולא תהיה זכאי בעתיד לכל תשלום שהוא בגין תכנים שתמסור לפרסום באתר.

13. התכנים שתמסור או שתשגר לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך.

14. המכללה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של המכללה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

15. המכללה אינה נוטלת אחריות על תוכן דפים אישיים באתר וכן על תכנים מטעם משתמשים המפורסמים באתר.

16. באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי המכללה, או מטעמה והמכללה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת המכללה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם. המכללה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

17. קישורים לאתרים חיצוניים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד, אין לפרשם כהעדפה או כהמלצה של המכללה מכל סוג שהוא

18. האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. המכללה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

19. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. המכללה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

20. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

21. במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למכללה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר.

22. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי המשתמשים באתר) הינן של המכללה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למכללה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמכללה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

23. המכללה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המכללה מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המכללה או אצל מי מספקיה. המכללה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגומת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עק<ב כך.


שיפוי

24. הנך מתחייב לשפות את המכללה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את המכללה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.


מדיניות פרטיות
25. מאחר שהמכללה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ובדפי הנחיתה השונים שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה המכללה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המכללה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת המכללה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. אנו ממליצים לך לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

26. המידע שנאסף בעת השימוש באתר
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי ואותו אתה מוסר ביודעין (כלומר: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תחומי התעניינות, אישור/אי אישור בקשר לקבל תכנים ומידע שיווקי מהמכללה, כתיבת הערות (טקסט חופשי), מוצרים ושירותים שרכשת וכיו"ב. כאמור, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר (כדוגמת הרשמה לאירועים וימי עיון שונים, יצירת קשר, ביצוע תשלומים וכיוב'). אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלו.

חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, אשר נאסף באופן אוטומטי. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, פרסומות שקראת באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, פרטי מערכת ההפעלה והדפדפן בהם אתה משתמש ועוד. מידע זה נאגר במחשבי המכללה ומשמש אותה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים בכל הנוגע לפעילות באתר.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לפעילויות (כגון ימי עיון) ושירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם או פרטים לשימוש קהיליית המכללה (כגון: פניות למחלקת המחשוב, מזכירות אקדמית, מנהל סטודנטים), נאסף מידע נוסף אשר רלוונטי למהות הפנייה של המשתמש באתר. לרבות, לעיתים, מספר תעודת זהות.
כאמור, אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלו.

27. ביצוע תשלומים
במקרים בהם המשתמשים באתר מעוניינים לבצע תשלומים באמצעות האתר (כגון: עבור כנסים, שירותי מנהל לומדים וכתבי עת), אתר המכללה מעביר את המשתמשים לביצוע התשלום בשרת/ים מאובטח/ים. הנתונים שנאספו בשרתים המאובטחים אינם נשמרים בשרת של אתר המכללה אלא נשמרים באותם שרתים מאובטחים.
28. השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר .
 • לאפשר יצירת קשר בין המשתמשים באתר לבין המכללה ולהיפך.
 • לספק למשמש מידע אודות המכללה, תכניות הלימוד בה ואירועים המתרחשים מעת לעת.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • משלוח מידע בדבר שירותי המכללה וכן מידע שיווקי לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 • לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר.
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטית זו או בתנאי השימוש של איזה מן השירותים באתר.

29. דיוור ישיר אלקטרוני
המכללה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי.
בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
המכללה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
30. מסירת מידע לצד שלישי
המכללה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 • בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין המכללה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באתר או בקשר איתו פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם המכללה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • בכל מקרה בו נסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

31. Cookies
אתר המכללה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) וכן בשירותיGoogle analytics שמשתמש אף הוא ב"עוגיות", לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
32. אבטחת מידע
המכללה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המכללה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.
33. זכות לעיין במידע ולמחקו
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
כל משתמש אשר מעוניין לשנות, למחוק פרטי מידע אישי או להסיר לחלוטין את עצמו מרשימות התפוצה של המכללה מוזמן לפנות לדואר אלקטרוני smkb@smkb.ac.il
34. חיפוש באתר
לצורך שיפור חווית החיפוש ושיפור תוצאותיו, המכללה עושה שימוש במנוע החיפוש של גוגל (google custom search – חיפוש מותאם אישית של גוגל). מדיניות הפרטיות של גוגל מוצגת בקישור הבא: http://www.google.com/intl/iw/policies/privacy
35. שינויים במדיניות הפרטיות
יתכן ומדיניות הפרטיות תשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בתקנון האתר.


הפסקת השירות

36. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית המכללה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. המכללה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

37. על הסכם זה יחולו אלך ורק דיני מדיני ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של המכללה, ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל: webmaster@smkb.ac.il