סנימטק
שיחה של אבי נשר עם שבי גביזון על יצירה ועל הפיצ'ר הראשון של שבי – סרט הקאלט "שורו".