סנימטק
שיחת המבוא הראשונה לקורס בה דיקן הפקולטה לאמנויות פרופ' אבנר פינגלרנט מארח את אבי לשיחה מקדימה לקורס המפגשים, על יצירה ועל הפיצ'ר הראשון של נשר – סרט הקאלט "הלהקה".