pixbay
מקבץ ראיונות מצולמים אודות אוהדי קבוצות כדורגל שקעקעו על עצמם כתובות, סמלים ו/או ציורים אחרים שקשורים בקבוצה שהם אוהדים. אבי בליכי, ליאל לוי, אריאל גרוף ויניר ברט יצאו לפגוש את האוהדים הכי שרופים של קבוצות מליגת העל.

ברמת הסטריאוטיפ הספורט הישראלי ובפרט הכדורגל הישראלי ידוע ע"פ רוב בדימויו כתחום כושל, יומרני שלא לצורך, רדוד ועממי. אל כל אלו מצטרפים האוהדים הישראליים. אוהדי ספורט בישראל משתייכים לקבוצות שונות בעלי היררכיות מעמדות שונות, אך בהקשר לכדורגל הישראלי נוצר שילוב תרבותי מעניין של אחוות אוהדים וניתוב אמוציות "הרואיות" למשחק עצמו. האהדה הייחודית הזו מאופיינת בקבוצות מגובשות בעלות חוזה בלתי כתוב המהווה מכנה משותף בשפת קוד, סגנון אופי קבוצתי וחיבור השתייכותי לקבוצה. אוהדי הכדורגל הישראלי לרוב לוקחים מאוד ברצינות כל משחק ומשתתפים גם באירועי ספורט מחוץ למשחקים. הדבר הוביל לתרבות ספורט והתפתחות מקצועית של קבוצות כדורגל וספורטאים בה שני המודלים הנ"ל מתמזגים לכדי מודל משולב.

מדובר באנשים שהקבוצה מהווה אצלם מפתח אישיותי מאוד עמוק, הרבה מעבר לאהדה שלהם לקבוצה.

בעינינו קיים קשר ישיר בין קיצוניות מנטלית- ספורטיבית ובין המקום ממנו הכדורגלן והאוהד מגיעים. אלו הם שני גורמים המזינים זה את זה וניזונים זה מזה. במילים אחרות, כדורגל בלי אוהדים הוא כדורגל שלא יכול באמת לקבל את הפידבק הראוי לו, בדומה לאמן ללא קהל.