pixabay
שוכרי הדירות נתקלים בקשיים רבים במהלך החיפושים אחר דירה, אחד מהם הוא תשלום דמי התיווך.

שוכרי הדירות נתקלים בקשיים רבים במהלך החיפושים אחר דירה, אחד מהם הוא תשלום דמי התיווך שנמצא כולו באחריות השוכר בלבד.
המשכירים והמתווכים לא ממהרים לעזור ומערימים קשיים רבים. האם המצב הזה חוקי?