סנימטק
השיחה של אבי נשר עם אלון גור אריה על יצירה ועל הסרט הראשון של אלון – תופעת הקאלט "המוסד הסגור".