women
מאגר
בכל פרק אנחנו נדבר על המבט הנשי בתחומים שונים בעולם שלנו. בכל תוכנית נתעסק בנושא רגיש וחשוב בעולם כמובן מנקודת המבט הנשית ונארח נשים חזקות ומדהימות שיספרו לנו קצת מהחוויה האישית שלהן. הנושאים בהם ניגע: נשים בעולם המוסיקה, נשים בעולם העסקים ונשים בעולם הדייטינג