רוית נוימן

סטודנטית לתקשורת, קולנוע וחינוך בסמינר הקיבוצים.