נגן מצגת עצור מצגת

עוזי פורת מצליב את מבטו של המפגין הבודד, הממחיש באמצעים יצירתיים פשוטים את הפיכתה של ישראל לרפובליקת בננות, עם קריאתם של אזרחים רבים לשינוי, כאשר הוא מכתיר את התצלום בשם "פרצופה של המדינה".
פורת יוצא אל הפגנות המחאה כנגד ראש הממשלה, משתתף ומתעד כאחד, מתבונן במרחק שנפער בין האזרחים לבין המשטר(ה), והוא ממקד את המצלמה בביטוי הפיזי של הפער הזה – בגדרות הברזל המוצבות כחיץ בין מי שבן לילה הפכו למחנות אויבים, מדגיש את כוחם של המפגינים המניע את המשטר להשתמש באמצעים כה חריפים ומגושמים על מנת "לשלוט" בקהל.