Pexels from Pixabay
בוגרי סמינר הקיבוצים מספרים על עצמם כיום ועל החוויה שלהם בסמינר.

כאן נעלה את דברי הבוגרים,

הם יספרו לנו על חווית הלימודים שלהם, מה לקחו ממנה ואיך זה פיתח אותם.
הם ישתפו אותנו איפה הם בימים אלו, ומה הם עושים, נראה דוגמאות מהפרויקטים והדברים שהם פיתחו לקחו בהם חלק.