נגן מצגת עצור מצגת

מחאת יוצאי אתיופיה 2015

גדעון אגז'ה מצלם את מחאת יוצאי אתיופיה מתוך ההתרחשות עצמה. הוא מיישיר מבט אל המפגין הבודד החוסם את הכביש, קורא תיגר על כוחות המשטרה, אל מנהיגי ההפגנה ואל הנערים הנראים כמי שכבשו להם מקום לרגע במרחב, בתודעה ובשיח הציבורי. האם המקום הזה, שנכבש בזעם מתפרץ בשל אפליה מתמשכת כלפי יוצאי אתיופיה, יישמר בתודעה הציבורית, או שמא אחיהם יפנו להם עורף בנימוקי "הם לא נחמדים" מוכרים או "איבדתם אותי"?
אירועי מחאת יוצאי אתיופיה חוזרים ומזכירים את הפגנות הפנתרים השחורים ופעולות הגרילה שלהם, מזכירים גם את התהום שבין ההצהרות וההבטחות הריקות של המשחק הפוליטי לבין המציאות והיכולת של מעוטי הכוח לשנות את המציאות. בו-בזמן הם יעלו שאלות קשות בנוגע ליעילותה של מחאה אלימה, בנוגע לסולידריות בחברה הישראלית ולגבי מערכות היחסים של שכבות באוכלוסייה עם המשטר ועם ההגמוניה.