can stock photo
פודקאסט על אומנים צעירים בתחילת דרכם, על תחילת הדרך, החלומות, השאיפות והעבודה הקשה בדרך להגשים את עצמם.

פודקאסט על אומנים צעירים בתחילת דרכם, על תחילת הדרך, החלומות, השאיפות והעבודה הקשה בדרך להגשים את עצמם.

הפודקאסט של חן בירון ובר דנה.